Elektrische auto’s zijn daadwerkelijk veel groener dan benzine- en dieselvarianten

Een nieuwe elektrische auto stoot gedurende zijn leven drie keer minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie. Dat blijkt uit een vrijwel allesomvattende studie naar de levenscyclus van auto’s.

De vraag is zo oud als de elektrische auto zelf: hoe klimaatvriendelijk is die nu eigenlijk? De enorme accu is bij de productie immers een CO2-bom en de stroom is ook lang niet overal duurzaam opgewekt. Om de discussie te beslechten deed de Europese milieuorganisatie Transport & Environment een studie waarbij naar vrijwel álles werd gekeken. Conclusie: de e-auto wint glansrijk, zelfs in kolenstroomland Polen.

Een elektrische auto die vandaag ergens een showroom in Europa verlaat, zal gedurende zijn leven gemiddeld drie keer minder CO2 uitstoten dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie, blijkt volgens Transport & Environment (T&E) uit een zogenoemde levenscyclusanalyse. Bij dit soort analyses wordt elk onderdeel van de energieketen meegewogen, zoals de energie die de productie van de auto kost, de accu, de benzine en diesel. Maar ook wordt gekeken waar onderweg energie verloren gaat, zoals bij het transport van elektriciteit van centrale naar laadpunt en in het laadsysteem van de e-auto.

Dat e-auto’s emissieloos zijn, zoals wel wordt beweerd, wordt door deze cijfers ook gelogenstraft: als alle onderdelen worden meegenomen, stoot een elektrische auto in het slechtste geval bijna 100 gram CO2 per kilometer uit. Dit gebeurt wanneer de stroom is opgewekt in een land waar veel kolencentrales staan, zoals Polen. Nederland presteert op dit gebied ook niet best: hier komt bij de productie van elektriciteit gemiddeld 377 gram CO2per kilowattuur vrij. Op een kilowattuur kan een e-auto ongeveer 5 kilometer rijden, wat betekent dat Nederlandse e-auto’s alleen wat stroomverbruik gemiddeld al ruim 75 gram uitstoten.

Hier staat tegenover dat auto’s met een verbrandingsmotor het nog veel slechter doen: daar is, als alles wordt meegerekend, de uitstoot gemiddeld ruim 250 gram CO2 per kilometer voor een benzineauto en iets minder voor een diesel. In klimaatopzicht loont het daarom nu al om een elektrische auto te rijden, zelfs in een land als Polen. Of Nederland. In het beste geval (de accu is gemaakt in Zweden en de auto rijdt hier ook) loopt het verschil op tot 80 procent.

 

Beeld: AP

Het hele artikel leest u hier

Bard van de Weijer, de Volkskrant